Ett urval av våra projekt

Här kan ni som kund ta del av några av våra genomförda golvprojekt. Det kan röra sig om olika typer av golvmaterial vi levererat för olika typer av miljöer. Det kan även röra sig om renodlade golvprojekt där vi även åtagit oss hela golventreprenaden.