BERG & BERG


Med handen på hjärtat. Det är på detaljerna man märker om en produkt som Berg & Bergs parkett har tillverkats med hantverkskunnande och omsorg. Genom en genomtänkt utveckling, exakt bearbetning, perfekt finish och noggrant materialval visa Berg & Berg hur man skapar golv för livet. Uppbyggnaden med tre skikt av massivt trä och den unika Svedloc-låsningen, (det säkraste och mest hållbara låssystemet på marknaden) göt att Berg & Berg håller vad de lovar. Berg & Bergs golv har hög slitstyrka, livslängd och värdebeständighet. Tack vare den noggranna bearbetningen är det också mycket lätt att lägga.

Kontakta oss så erbjuder vi kostnadsfri offert på helhetsentreprenaden.

 

LAGERVAROR


 

Uppbyggnad och egenskaper. Trä är ett naturligt material, som krymper eller sväller vid förändring av luftfuktigheten. Speciellt för massiva träprodukter kan detta leda till formförändring, sprickbildning och öppna fogar. För att motverka detta, tillverkas högkvalitativa möbler, fönster och parkett av flera skikt som limmas ihop.

Bästa uppbyggnad. Produkter uppbyggda av flera skikt är svårare och dyrare att tillverka med tekniskt bättre än dem av massivt trä. Genom sin speciella konstruktion är parkett från Berg & Berg extra formstabilt och därmed också bäst för användning vid golvvärme.

Viktig skillnad. Särskilt viktigt vid tillverkning är en högvärdig stomme. Berg & Berg använder uteslutande långsamt växande (tätvuxen), nordsvensk fur. Tätt liggande och vertikala årsringar, i den färdiga produkten, ger en mycket hård formstabilitet: en viktig skillnad jämfört med ett flertal andra treskiktade produkter som har spånplatta, mdf eller mindre stabila träslag som stomme.

Enkelt. Berg & Berg erbjuder från fabrik ett färdigbehandlat trägolv. Därigenom blir det vid installation inget slipdamm eller otrevlig lukt. Man kan använda rummet direkt efter installationen. Detta är idealist vid renovering.